Gói vay MAF ưu đãi tháng 10/2023

Đăng lúc 10:28:22 30/09/2023

Hỗ trợ riêng cho khách hàng mua xe của Mitsubishi. Gói vay ưu đãi, lãi suất hỗ trợ khách thấp nhất thị trường. Lãi suất thấp khách hàng dễ dàng vay vốn mua xe.

Liên kết với 2 ngân hàng VP Bank ( Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) và ngân hàng TP Bank( Ngân hàng Tiên Phong). 

-Đối với ngân hàng VP Bank: 

+ Lãi suất 7.5% cố định 6 tháng

=Lãi suất cơ sở + Biên độ 3.8% 

+Lãi suất 9.5% cố định năm đầu 

- Lãi suất sau ưu đãi =Lãi suất cơ sở + Biên độ 3.6% 

- Phí trả trước hạn: 

+Năm 1: 5% 

+Năm 2: 4% 

+Năm 3: 3% 

+ Từ năm 4: 0% 

Thời gian vay tối thiểu 36 tháng tối đa 96 tháng 

_ Đối vơi ngân hàng TP Bank: 

+Lãi suất: 8% cố định 6 tháng đầu

+ Lãi suất 10% cố định 1 năm 

- Lãi suất sau ưu đãi = Lãi suất cơ sở + 3,8% 

-Phí trả trước hạn: 

+ Năm 1: 4% 

+Năm 2: 3% 

+Năm 3: 2% 

+Năm 4: 1%

+Năm 5:0% 

-Vay tối thiểu 36 tháng tối đa 96 tháng. 

Báo giá

Lái thử

Tư vấn

https://zalo.me/083.6868.037
https://www.facebook.com/Hyundai-Th%C3%A1i-Nguy%C3%AAn-0869155222-374331413184032/